PRÁZDNINOVÉ DIELNIČKY

V Hornošarišskom osvetovom stredisku, každú stredu popoludní, organizujeme v Dielni ľudových remesiel tvorivé dielne pre deti, ktoré navštevujú organizovane najmä školské kluby. Deti sa tu majú možnosť naučiť nové výtvarné techniky a odniesť si so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok. Počas letných prázdnin chceme ponúknuť výtvarne nadaným deťom možnosť zmysluplného využitia voľného času i zábavy v prázdninovej škole remesiel. Počas jedného týždňa si tu budú môcť vyskúšať prácu s hlinou, batikovanie, maľbu na tričko a výrobu textilných bábok. Nahlásiť sa je možné do 3. júla t.r.